Chi nhánh

CN1: Số 342 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

CN2: Số 35 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.