Chính sách bảo mật

I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích

79 Road Shop tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

2. Quy định cụ thể

2.1/ Thu thập thông tin

Các thông tin của bạn sẽ được 79 Road Shop thu thập để phục vụ nhu cầu liên hệ/đổi trả hàng hoá/thanh toán:

– Họ và Tên.

– Ngày, tháng, năm sinh.

– Địa chỉ Email.

– Địa chỉ (dùng cho mục đích quản lý đơn hàng, giao nhận).

Cùng các thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được 79 Road Shop sử dụng để nhận diện và liên hệ với bạn trong trường hợp cần thiết.

2.2/ Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và 79 Road Shop, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của 79 Road Shop.

2.3/ Sử dụng thông tin khách hàng

* 79 Road Shop có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Giao hàng theo địa chỉ mà quý khách cung cấp.

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web 79roadshop.vn theo yêu cầu của quý khách.

3. Liên kết với website khác

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên 79roadshop.vn trên các website khác.

4. Chia sẻ thông tin khách hàng

79 Road Shop cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

– Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.

– Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng.

– Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

5. Liên hệ, giải đáp, thắc mắc.

Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với 79 Road Shop tại Emai: 79roadshop.vn@gmail.com – ĐT: 0905.511.061